• 2106824757

 • Διονυσίου Αρεοπαγίτου 5, Μαρούσι

Η Λογοθεραπεία είναι μία επιστήμη με μεγάλο πεδίο δράσης, που αφορά παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Αυτό περιλαμβάνει την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη θεραπεία και τη μελέτη της ανθρώπινης επικοινωνίας και των διαταραχών που συνδέονται με αυτήν, καθώς και τις διαταραχές μάσησης και κατάποσης (Καμπανάρου, 2007).

Σε αυτό το γενικό πλαίσιο, εμπίπτουν διαταραχές που σχετίζονται κυρίως με την ομιλία και το λόγο, αλλά όχι μόνο. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις πιο συχνές:

 •  Διαταραχές ομιλίας   (π.χ. αρθρωτική διαταραχή)
 •  Διαταραχές ροής   (π.χ. τραυλισμός, ταχυλαλία)
 •  Γλωσσικές διαταραχές    (αναπτυξιακές και άλλες)
 •  Γλωσσική καθυστέρηση
 •  Νευρογενείς διαταραχές ομιλίας και λόγου/ σύνδρομα
 •  Αφασίες/ δυσφασίες
 •  Εκλεκτική αλαλία
 •  Διαταραχές φωνής
 •  Διαταραχές σίτισης και κατάποσης

Το έργο του Λογοθεραπευτή είναι πολύπλευρο και εκτείνεται πέρα από την πλήρη και άρτια αξιολόγηση των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων του ατόμου, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης, με μεθοδολογία πλήρως προσαρμοσμένη στις εκάστοτε ανάγκες. Ακόμη, μας ενδιαφέρει η γενίκευση της στοχοθεσίας στα φυσικά περιβάλλοντα, κάτι που κατορθώνεται έχοντας στενή συνεργασία με τους οικείους (οικογένεια, φροντιστές, σχολείο κλπ.) καθώς και με όλη την διεπιστημονική ομάδα που εμπλέκεται στο θεραπευτικό πρόγραμμα (εργοθεραπευτής, ψυχολόγος, αναπτυξιολόγος κ.ά.).

  Φόρμα Ενδιαφέροντος