• 2106824757

  • Διονυσίου Αρεοπαγίτου 5, Μαρούσι

Ψυχοθεραπεία παιδιού και εφήβου

Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία παιδιού και εφήβου έχει ως σκοπό να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά και τα συμπτώματα του παιδιού και του εφήβου με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του εαυτού του, την οργάνωση της προσωπικότητας και τελικά την εύρεση τρόπων αντιμετώπισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Κλινικές έρευνες έχουν δείξει ότι το ένα τρίτο των παιδιών που εκδηλώνουν άγχος, ανασφάλειες, φοβίες ή/και προβλήματα συμπεριφοράς θα συνεχίσουν να βιώνουν αντίστοιχες δυσκολίες στην εφηβεία αλλά και στην ενήλικη ζωή. Με την κατάλληλη και έγκαιρη παρέμβαση, πολλές από αυτές τις δυσκολίες θα ξεπεραστούν. H θεραπευτική διαδικασία, που χρησιμοποιεί πρωταρχικά την επικοινωνία σαν μέσο, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους μέσα από το λόγο, το παιχνίδι, το σχέδιο και άλλα καλλιτεχνικά μέσα, έχει ως σκοπό την ανακούφιση από τα ψυχοφθόρα συναισθήματα, την επεξεργασία των ενδοψυχικών συγκρούσεων και εν τέλει την ομαλή ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη. Ανάμεσα στο θεραπευτή και το παιδί / έφηβο αναπτύσσεται μια σχέση εμπιστοσύνης και απορρέει μεταξύ άλλων από το απόρρητο των συνεδριών, που αποτελεί βασικό παράγοντα για την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων.

Παιγνιοθεραπεία (PlayTherapy)

Η παιγνιοθεραπεία είναι μία μέθοδος ψυχοθεραπείας για παιδιά που αξιοποιεί το παιχνίδι  ως το βασικό θεραπευτικό εργαλείο. Ο τρόπος με τον οποίο το παιχνίδι προσφέρει τη διαμεσολάβηση για τη διαμόρφωση της θεραπευτικής σχέσης διευκολύνει και επιταχύνει τη διαδικασία. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν κομμάτια των εμπειριών της ζωής τους αλλά και να πειραματιστούν με διαφορετικούς ρόλους σε ασφαλές περιβάλλον. Ακριβώς για αυτό το λόγο σε περίπτωση συναισθηματικών δυσκολιών η διαδικασία της παιγνιοθεραπείας δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να ανακαλύψουν τις κρυμμένες τους δυνάμεις με σεβασμό στο ρυθμό τους. Μπορούν να εξερευνήσουν τις δυνατότητές τους και να αναπτύξουν το δυναμικό τους με φυσικό τρόπο. Τέλος τεχνικές της παιγνιοθεραπείας μπορούν να αξιοποιηθούν στην ψυχοθεραπεία ενηλίκων γιατί όπου τα λόγια δεν επαρκούν, το παιχνίδι και το σύμβολο μπορούν να δώσουν τη λύση.

    Φόρμα Ενδιαφέροντος