• 2106824757

  • Διονυσίου Αρεοπαγίτου 5, Μαρούσι

Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

Η ψυχοθεραπεία αποτελεί μια διαδικασία. Μια διαδρομή με στόχο ευρύτερο, όπως αυτόν της αυτογνωσίας, τη βελτίωση της ψυχικής υγείας, την επεξεργασία συγκεκριμένων σχέσεων, αλλά και τη μείωση ή/και εξάλειψη συγκεκριμένων συμπτωμάτων. Η ψυχοθεραπεία αποτελεί μια πορεία βάθους, όπου λαμβάνονται υπόψη οι νοητικές, οι συναισθηματικές και οι σωματικές λειτουργίες. Σε αυτήν την πορεία, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη θεραπευτική σχέση μεταξύ ψυχοθεραπεύτριας και αναλυόμενου/ης. Η σχέση αυτή αναπτύσσεται μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο που επιτρέπει τη σύνδεση με την έκφραση, το συναίσθημα και την επεξήγησή του. Με βάση λοιπόν, το λόγο που έφερε το άτομο εδώ, τα σημεία στα οποία αυτό θέλει να εστιάσει, αλλά και παράλληλα μαζί με την ψυχοθεραπεύτρια θα αναζητηθεί το μονοπάτι πάνω στο οποίο θα προχωρήσουν από κοινού. Η διαδικασία αυτή είναι μια πορεία με μη συγκεκριμένη διάρκεια, που με βάση την αίσθηση του αναλυόμενου ατόμου και μέσα από τη σχέση με την ψυχοθεραπεύτρια θα προσδιοριστεί. Η συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση, αυτή της σωματικής ψυχοθεραπείας, βασίζεται σε ψυχολογικές και ψυχοδυναμικές θεωρίες. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη σχέση νου και σώματος και στη λειτουργική τους ενότητα. Η ψυχοθεραπεία αποτελεί ένα ταξίδι, μια διαδρομή με πολλές και διαφορετικές πορείες, με καμπύλες και ευθείες διαδρομές.

Συμβουλευτική ενηλίκων

Η Συμβουλευτική αποτελεί μία σύντομης διάρκειας θεραπεία, στόχος της οποίας είναι να δώσει στα άτομα ευκαιρίες να επεξεργαστούν θέματα που τα απασχολούν, τόσο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και ως μέλη μιας ευρύτερης κοινωνίας. Σε ένα περιβάλλον σεβασμού, κατανόησης, ενσυναίσθησης και αποδοχής, μέσα από μια σχέση αλληλεπίδρασης, που είναι η βάση στη συμβουλευτική διαδικασία, ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας παρέχει την υποστήριξη και βοηθά το συμβουλευόμενο να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του, να επιλύσει σημαντικά για εκείνον ζητήματα και να αντιμετωπίσει δυσκολίες που αφορούν κάποιον τομέα της ζωής τους όπως, για παράδειγμα, θέματα ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών σχέσεων, φοβιών, επίλυση συναισθηματικών εσωτερικών συγκρούσεων, στήριξη σε περιόδους αλλαγών, λήψη αποφάσεων,  διαχείριση πένθους, προσωπική εξέλιξη και αυτογνωσία κ.ά. Η Συμβουλευτική, δανειζόμενη αρχές και μεθόδους διαφόρων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, στοχεύει στο να βοηθήσει το άτομο να αναπτύξει τις εσωτερικές του δυνάμεις και δυνατότητες στο μέγιστο εφικτό βαθμό. Ενθαρρύνει το άτομο να θέσει τους προσωπικούς του στόχους και να βρει το ίδιο διέξοδο από τις προσωπικές του δυσκολίες, αποκτώντας δεξιότητες που θα το καταστήσουν ικανό να αντιμετωπίζει στο μέλλον μόνος/η και πιο αποτελεσματικά τις δυσκολίες που του παρουσιάζονται.

Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων έχει σαν σκοπό να στηρίζει και να διευκολύνει το γονεϊκό ρόλο, να δώσει απαντήσεις στις αγωνίες και στα ερωτήματα των γονιών, να απαλύνει τα συναισθήματα άγχους ή/και ενοχής που βιώνονται από αυτούς και να προσφέρει τον υποστηρικτικό χώρο για την κατανόηση των δυσκολιών των παιδιών και των εφήβων. Η συμβουλευτική γονέων αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση που κρίνεται από την κλινική εμπειρία και γνώση αναγκαία στις περιπτώσεις παιδιών που αντιμετωπίζουν ψυχοσυναισθηματικές ή και μαθησιακές δυσκολίες.

    Φόρμα Ενδιαφέροντος