• 2106824757

  • Διονυσίου Αρεοπαγίτου 5, Μαρούσι

Καζάζη Φανή

Εργοθεραπεύτρια

Η Φανή Καζάζη είναι πτυχιούχος του τμήματος Εργοθεραπείας του ΤΕΙ Αθηνών. Είναι πιστοποιημένη practitioner της κινησιοπαιδαγωγικής μεθόδου της Veronica Sherborne (Official Advanced Practitioner in Sherborne Developmovent Movement). Έχει εκπαιδευτεί  στο Ινστιτούτο Ψυχοδράματος Αθηνών με σκοπό τον συντονισμό ομάδων με την χρήση του ψυχοδράματος.

Έχει παρακολουθήσει  σεμινάρια και επιμορφώσεις σε θέματα της ειδικότητάς της  (συμμετοχή στο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης Νέων Εργοθεραπευτών, «ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ», «Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση της Δυσγραφίας», «Ο Αυτισμός και η Εργοθεραπευτική Παρέμβαση»,  «Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση της Δυσπραξίας», 20 Πανελλήνιο συνέδριο ειδικής αγωγής με θέμα: «Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη», εκπαιδευτικό σεμινάριο «Ψυχοεκπαιδευτική ομάδα κοινωνικών δεξιοτήτων και συναισθηματικής αγωγής μέσω παιχνιδιού» κ.ά. ).

Συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό σεμινάριο COCAO  με θέμα  “THE USE OF CREATIVE ARTS WITHIN OCCUPATIONAL THERAPY”, Bruges – Dworp (Belgium).

Παράλληλα, με τις σπουδές της στην Εργοθεραπεία, εστίασε στην κίνηση του σώματος, παρακολουθώντας  σεμινάρια Physical και Deviced Theatre. Ολοκλήρωσε τον 1ο κύκλο σπουδών στην «Καλλιτεχνική και δημιουργική εκπαίδευση» στο Επιμορφωτικό  Εργαστήριο Καλλιτεχνικής & Δημιουργικής Εκπαίδευσης « ANIMA ». Παρακολούθησε το εκπαιδευτικό σεμινάριο «Εμψύχωση εμψυχωτών» με σκοπό την εκπαίδευση στην μεθοδολογία του θεατρικού παιχνιδιού και στις δεξιότητες επικοινωνίας του εμψυχωτή.

Συνεχίζει τις σπουδές της στο τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Εργάζεται με ομάδες παιδιών και ενηλίκων από το 2008 έως σήμερα, εστιάζοντας στη βελτίωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων μέσω των τεχνών, της σωματικής έκφρασης, της κίνησης και της χρήσης του παιχνιδιού.

Πραγματοποιεί ατομικές συνεδρίες παιδιών, ομάδες παιδιών και ενηλίκων βασισμένες στην κινησιοπαιδαγωγική μέθοδο “Sherborne Developmental Movement”  και στην μέθοδο του “Ψυχοδράματος” . Συντονίζει ομάδες κήπου και υλοποιεί προγράμματα Εργοθεραπείας κατ’ οίκον σε παιδιά και ενήλικες που σκοπό έχουν την ανταπόκριση και εμπλοκή του ατόμου σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής που είναι σημαντικές  για την αυτοφροντίδα, την αυτονομία, τις κοινωνικές συνδιαλλαγές και την κοινωνικοποίηση.

Από το 2010 έως σήμερα εργάζεται ως Εργοθεραπεύτρια και σε ξενώνα ψυχικής υγείας που παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης σε ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα.