• 2106824757

  • Διονυσίου Αρεοπαγίτου 5, Μαρούσι

Δεμέστιχα Γεωργία

MSc Φιλόλογος & ειδικός παιδαγωγός

Η Γεωργία Δεμέστιχα γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε κλασική φιλολογία και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην κλασική, νεοελληνική φιλολογία και στη θεατρολογία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από το αρχαίο θέατρο και τη σύγχρονη πρόσληψη, την παγκόσμια λογοτεχνία και την επιγραφική. Διδάσκει φιλολογικά μαθήματα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης  σε παιδιά τυπικής και μη ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη δημιουργική γραφή και το θέατρο στην εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και είναι συνεργάτις φιλολογικών περιοδικών για τη λογοτεχνία και το θέατρο. Παραδίδει φιλολογικά μαθήματα βασιζόμενη σε καινοτόμες, παιδοκεντρικές και διαδραστικές μεθόδους. Επιπλέον, εμψυχώνει το θεατρικό εργαστήρι για εφήβους και το εργαστήρι λογοτεχνίας και δημιουργικής γραφής.