Ψυχοθεραπεία παιδιού και εφήβου

Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία παιδιού και εφήβου έχει ως σκοπό να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά και τα συμπτώματα του παιδιού και του εφήβου με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του εαυτού του, την οργάνωση της προσωπικότητας και τελικά την εύρεση τρόπων αντιμετώπισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Κλινικές έρευνες έχουν δείξει ότι το ένα τρίτο των παιδιών που εκδηλώνουν άγχος, ανασφάλειες, φοβίες ή/και προβλήματα συμπεριφοράς θα συνεχίσουν να βιώνουν αντίστοιχες δυσκολίες στην εφηβεία αλλά και στην ενήλικη ζωή. Με την κατάλληλη και έγκαιρη παρέμβαση, πολλές από αυτές τις δυσκολίες θα ξεπεραστούν. H θεραπευτική διαδικασία, που χρησιμοποιεί πρωταρχικά την επικοινωνία σαν μέσο, ενθαρρύνoντας τα παιδιά να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους μέσα από το λόγο, το παιχνίδι, το σχέδιο και άλλα καλλιτεχνικά μέσα, έχει ως σκοπό την ανακούφιση από τα ψυχοφθόρα συναισθήματα, την επεξεργασία των ενδοψυχικών συγκρούσεων και εν τέλει την ομαλή ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη. Ανάμεσα στο θεραπευτή και το παιδί / έφηβο αναπτύσσεται μια σχέση εμπιστοσύνης και απορρέει μεταξύ άλλων από το απόρρητο των συνεδριών, που αποτελεί βασικό παράγοντα για την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων.  Τζανάκου Άννα

   ΜSc Παιδοψυχολόγος & Ειδική Παιδαγωγός
   Υπεύθυνη ψυχοθεραπείας παιδιού/εφήβου

   [email protected]Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης

H έκφραση και επεξεργασία συναισθημάτων, μέσα από ένα ταξίδι μοιράσματος και παράλληλων ιστοριών, αποτελούν δομικά χαρακτηριστικά της ομάδας μας. Μια σύνθεση ανθρώπων, μια ομάδα με προοπτική την προσωπική φροντίδα και την περιφρούρησή της˙ ένα πλαίσιο ασφαλές δίχως κριτική, που στόχο έχει την επικοινωνία. Ψάχνουμε την ισορροπία μέσα στους ρυθμούς της ρουτίνας και της βιασύνης. Δίνοντας έμφαση στο προσωπικό αλλά και διαπροσωπικό επίπεδο, με τη χρήση λεκτικών και μη μέσων, σε μια προσπάθεια να έρθουμε σε επαφή με το σώμα μας και τις εντάσεις που έχουμε κρατήσει σε αυτό, προσπαθούμε να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας, στο εδώ και τώρα, αναπτύσσοντας την εμπιστοσύνη, την έκφραση των επιθυμιών και της δημιουργικότητας. Ως πού αντέχουμε την επαφή; Ποια είναι τα όριά μας; Αποκτούμε μέσα από την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία, μια πιο σφαιρική αίσθηση του βιώματός μας. Έτσι μπορούμε να πάρουμε αποστάσεις και να εντοπίσουμε τους ρόλους που συνήθως παίρνουμε, στο παιχνίδι και στη ζωή, προχωρώντας σε μια κατεύθυνση πιο κοντά στην αυτογνωσία. Η διαδρομή της ομάδας σχετίζεται με την εξέλιξη του κάθε μέλους της, του οποίου η προσωπική ιστορία και συμβολή, μετατρέπεται σε ομαδική εμπειρία. Πριν την έναρξη της ομάδας θα γίνει μια δωρεάν ατομική συνάντηση με τον/την κάθε ενδιαφερόμενο/η, βοηθώντας στην καλύτερη κατανόηση των επιθυμιών και αναγκών του κάθε ξεχωριστού ανθρώπου.
Τηλ. επικοινωνίας: 6936857286

  Κανετάκη Θέμις

   Ψυχολόγος και συντονίστρια ομάδας Προσωπικής Ανάπτυξης

   [email protected]Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

Σύμφωνα με τη ψυχοδυναμική θεώρηση, τα άγχη, οι αγωνίες και τα συμπτώματα που φέρει ο ενήλικας βασίζονται αρχικά στα βιώματα της παιδικής ηλικίας. Στα πλαίσια της υποστηρικτικής ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας, το κάθε άτομο στηριζόμενο στην ασφάλεια που θα του προσφέρει η αντικειμενικότητα και η αποδοχή που θα βιώσει μέσα στη θεραπευτική σχέση και συμμαχία, θα έχει την ευκαιρία να φωτίσει τις ενδοψυχικές του συγκρούσεις, να επεξεργαστεί σκέψεις και συναισθήματα που συνδέονται με αυτές, «να ανακουφιστεί» από το σύμπτωμα και να επαναπροσδιορίσει κατά βούληση τις επιλογές και τις σχέσεις της ενήλικης ζωής του.


Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων έχει σαν σκοπό να στηρίζει και να διευκολύνει το γονεϊκό ρόλο, να δώσει απαντήσεις στις αγωνίες και στα ερωτήματα των γονιών, να απαλύνει τα συναισθήματα άγχους ή/και ενοχής που βιώνονται από αυτούς και να προσφέρει τον υποστηρικτικό χώρο για την κατανόηση των δυσκολιών των παιδιών και των εφήβων. Η συμβουλευτική γονέων αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση που κρίνεται από την κλινική εμπειρία και γνώση αναγκαία στις περιπτώσεις παιδιών που αντιμετωπίζουν ψυχοσυναισθηματικές ή και μαθησιακές δυσκολίες.

Ψυχοθεραπεία Οικογένειας

Η συντροφικότητα ταυτίζεται με την ανθρώπινη φύση, προκειμένου το άτομο να αναπτυχθεί ψυχικά, νοητικά και συναισθηματικά. Οι ανάγκες αυτές, σε συνδυασμό με άλλους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες, συγκροτούν τον θεσμό της οικογένειας. Η οικογένεια είναι μια βιο-κοινωνική μονάδα που αποτελείται από δύο τουλάχιστον ενήλικα άτομα, καθώς και τα παιδιά τους. Η λειτουργική αποστολή της οικογένειας σε κάθε περίπτωση είναι η ζωή και η ευημερία των μελών της. Ωστόσο στην πράξη αντιμετωπίζει πολλαπλές πηγές άγχους και δυσκολεύεται να επιτελέσει τις σημαντικές της λειτουργίες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται έως και σοβαρά προβλήματα στη σχέση μεταξύ των μελών της, με τις αντίστοιχες επιπτώσεις. Η προσέγγιση μιας οικογένειας γίνεται πάνω σε δύο χρονικούς άξονες: το παρόν και το παρελθόν. Ταυτόχρονα αλλά συντονισμένα αναλύεται η τρέχουσα συνθήκη της οικογενειακής ζωής και ο κύκλος ζωής που διανύει η οικογένεια (παρόν), μαζί με τη δυναμική των σχέσεων στην οικογένεια προέλευσης των γονιών (παρελθόν). Προεξάρχον ρόλο αποτελούν οι αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των μελών, οι συμμαχίες και τα τρίγωνα που αναπτύσσονται, καθώς επίσης τα ασυνείδητα, διαγενεακά πρότυπα συμπεριφοράς που αναπαράγει κάθε μέλος ξεχωριστά, και στη συνέχεια προβάλλονται στα άλλα μέλη. Στόχος, λοιπόν, της οικογενειακής θεραπείας είναι η κατανόηση και συνειδητοποίηση των συνειδητών και ασυνείδητων δυσλειτουργικών μοντέλων συμπεριφοράς των μελών, ο εντοπισμός των προβολών μεταξύ τους και η αναθεώρηση, ανακατεύθυνση όλων αυτών μέσα από διορθωτικές βιωματικές εμπειρίες, εντός της θεραπείας. Ο θεραπευτής, ως μέρος του συστήματος που συμμετέχει αλλά δεν συγχωνεύεται, με την εντός και εκτός λειτουργία του και την ουδετερότητα του, βοηθάει το οικογενειακό σύστημα στο να αντιληφθεί τις δυσλειτουργικές συνδιαλλαγές αλλά και να ενισχύσει τις λειτουργικές, σε μια διαδικασία ανάπτυξης.Συμβουλευτική-Θεραπεία Ζεύγους

Η Συμβουλευτική/Θεραπεία ζεύγους αποτελεί μια μορφή υποστήριξης, η οποία εξετάζει τη σχέση και την επικοινωνία των συντρόφων, με αφορμή κάποια κρίση που αντιμετωπίζει το ζευγάρι. Στόχος είναι η κατανόηση των δυσλειτουργικών μοτίβων συμπεριφοράς που υιοθετεί ο ένας απέναντι στον άλλον, έτσι ώστε να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ τους και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή θετικών συνδιαλλαγών στο ζευγάρι. Η συνθήκη που αναπτύσσεται εντός του πλαισίου της θεραπείας ζεύγους προσφέρει την ευκαιρία στους συντρόφους, να ξαναγνωρίσουν ο ένας τον άλλον και να τροποποιήσουν τις δυσλειτουργίες που εμφανίστηκαν. Η θεραπευτική βοήθεια δίνει στο ζευγάρι τη δυνατότητα όχι μόνο να επικοινωνεί καλύτερα αλλά και να διαπραγματεύεται καλύτερα τις διαφορές που προκύπτουν. Επιπλέον, αναλύονται και τα επικοινωνιακά πρότυπα που χρησιμοποιούν τα μέλη μέσα σε ένα πλαίσιο κυκλικής ανατροφοδότησης, που παρακάμπτει τη στεγανή αντίληψη του βασικού «φταίχτη», που είναι μια αντίληψη που πολώνει ιδιαίτερα το κλίμα της οικογένειας. Όταν η θεραπεία προχωράει, η εχθρικότητα και οι ανταγωνισμοί υποχωρούν και οι σύντροφοι καταφέρνουν να εκφράζουν αποτελεσματικά τα συναισθήματά τους, να αφουγγράζονται τις ανάγκες του άλλου και να δείχνουν κατανόηση ο ένας στον άλλον. Η συνειδητοποίηση και αντιμετώπιση των συζυγικών προβλημάτων είναι μια δύσκολη, αλλά παράλληλα ιδιαίτερα σημαντική εργασία, ειδικά στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά, καθώς η μορφή της σχέσης που θα δημιουργήσει το ζευγάρι και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα θα επηρεάσουν καθοριστικά την ψυχοσυναισθηματκή ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών.Ο θεραπευτής ως διαμεσολαβητής στο ζευγάρι, διατηρώντας την ουδετερότητα του έναντι στους πολλαπλούς ρόλους που θα κληθεί να πάρει (διαιτητής, γονέας, κριτής, κ.α.) διευκολύνει το ζευγάρι να αντιληφθεί και να τροποποιήσει τα δυσλειτουργικά μοντέλα επικοινωνίας και συνδιαλλαγής.