Μια ομάδα θεραπευτών με πολυετή κλινική κ παιδαγωγική εμπειρία, συνεχή εποπτεία, επιμόρφωση και άρτια εκπαίδευση, συνυπάρχουμε με κοινό όραμα και βασική μας επιδίωξη την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η κοινσεπ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙΝ υποστηρίζει με την δράση της την συνύπαρξή της ποιοτικής θεραπευτικής παρέμβασης και της προσφοράς κοινωνικού και επιστημονικού έργου. Για εμάς η οργάνωση της εργασίας από κοινού, η συνέργεια και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των επιστημονικών ειδικεύσεων, μέσα στο πλαίσιο της επαγγελματικής δεοντολογίας, συντελεί στην αποτελεσματικότερη παρέμβαση και ανταπόκριση, απέναντι στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ενήλικα ή παιδιού.


Μάθετε περισσότερα