Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη και η τέχνη που εστιάζει στο επίπεδο λειτουργικότητας και αυτονομίας του παιδιού. Η θεραπευτική παρέμβαση πραγματοποιείται μέσα από σκόπιμες δραστηριότητες που στοχεύουν στην βελτίωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων του παιδιού σε όλους τους τομείς της ζωής του, τόσο στο σπίτι, όσο στο σχολείο και την κοινότητα. Η συνεδρία έχει σκόπο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του παιδιού μέσω του παιχνιδιού, της κίνησης (Sherborne Developmental Movement) και των τεχνών με σκοπό την κατάκτηση των απαιτούμενων για την ηλικία του δεξιοτήτων μέσα από θετικές εμπειρίες.

Απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους με ψυχοκινητική καθυστέρηση, αναπτυξιακές διαταραχές, διαταραχή συντονισμού των κινήσεων, μαθησιακές δυσκολίες, υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής, προβλήματα συμπεριφοράς.

   Καζάζη Φανή

   Εργοθεραπεύτρια.
   Υπεύθυνη λογοθεραπείας-εργοθεραπείας, εκπαιδευόμενη ψυχοδραματίστρια.

   [email protected]